Doelstellingen

Grootschalig Publieksonderzoek 2022

Zeker in woelige tijden is het cruciaal om de vinger aan de pols te houden van de bezoeker... 

In het voorjaar van 2022* wordt daarom een nieuw grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra. 

De partners die het onderzoek aanbieden, organiseerden ook de eerdere grootschalige publieksonderzoeken in 2013 en 2018. (i.s.m. VVC)

Deelnemende centra kunnen hun publiek bevragen en betrekken, en zullen inzicht krijgen in alle relevante domeinen:

> profiel van de bezoeker

> impact van het cultuurhuis op de bezoeker

   (Impact Compass Model)

> beleving in het centrum

> evaluatie van het aanbod

> infrastructuur en omkadering

> communicatie

> Net Promotor Score

> ... ... ...

Centra zullen zich (anoniem) kunnen benchmarken met vergelijkbare 'peers' en met de Vlaamse resultaten. Naast het persoonlijke individuele rapport, wordt ook een overkoepelend Vlaamse analyse gemaakt om de grote trends vast te stellen.

Na afloop van het onderzoek wordt een workshop 'aan de slag met de resultaten' aangeboden.

* De timing is onderhevig aan het verdere verloop van de Corona crisis en zal in elk geval op een logisch en relevant moment ingepland worden.

Resultaten

 • U krijg een persoonlijk en individueel rapport met praktisch inzetbare resultaten.

 • Het individuele rapport laat u eveneens toe om de resultaten van uw centrum anoniem te vergelijken met gelijkaardige centra of cultuurhuizen en met de Vlaamse resultaten ​
   

 • Een Vlaams overkoepelend rapport gaat in op de algemene trends en evoluties over alle centra heen

De individuele resultaten en rapporten worden enkel aan het centrum bezorgd en blijven verder anoniem.

Timing

Er is vooruitzicht naar beterschap en het terug toelaten van bezoekers in de centra. Maar Corona zal nog lange tijd deel uitmaken van het culturele leven. Een ideaal moment dus om de eigen bezoeker te betrekken bij de lokale werking.

 • In het voorjaar van 2022 (jan > mei) wordt het uitgebreide publieksonderzoek georganiseerd over alle relevante domeinen. Indien Corona hiertoe zou dwingen, kan dit onderzoek uitgesteld worden.

 • U kan uw centrum inschrijven voor het onderzoek tot eind december 2021. Uw deelname aan het onderzoek bevestigen kan  via deze link

​​

Methode

 • Via een online bevraging worden de bezoekers en afhakers bevraagd. Ook afhakers of niet-bezoekers kunnen bereikt worden.

 • De vragenlijst kan door de centra verspreid worden via verschillende kanalen: ticketbestellers, mailings, nieuwsberichten, website, sociale media, ... Het project team begeleidt de centra hierin.

 • De vragenlijst wordt volledig gepersonaliseerd voor uw centrum. Zo worden enkel relevante vragen gesteld aan uw bezoekers. 
   

 • U heeft ook de mogelijkheid om tot 10 eigen vragen toe te voegen aan het onderzoek, zodat lokaal unieke zaken mee opgenomen kunnen worden.

Bijdrage

Dankzij de grote schaal en het unieke partnership waarmee dit onderzoek georganiseerd wordt, kan de kostprijs van het onderzoek laag gehouden worden. Voor de prijszetting hanteren we de volgende indeling op basis van de inwonersaantallen van de stad of gemeente waarin het Cultuurhuis zich bevindt: 

Gemeente < 10K inwoners € 850​

Gemeente < 30K inwoners: € 900

Stad / Gemeente > 30K inwoners: € 975 

Regionale Stad / Gemeente > 40K inwoners: € 1025

Centrumsteden: € 1100

(Prijzen exclusief 21% BTW)

De kostprijs kan betaald worden in 2021 of 2022, of gespreid worden over deze jaren (50%/50%)

In geval uw centrum filialen of bijhuizen heeft, maken zij automatisch deel uit van het onderzoek en zullen hun resultaten mee opgenomen worden in het individueel rapport voor uw centrum. Wenst u echter een apart rapport per filiaal? Dat kan. 

Laat in dat geval iets weten aan het project team via info@lmov.be of het contactformulier op deze website.

Impact Compass Model

We meten bij dit onderzoek ook de impact die het cultuurhuis heeft op de bezoeker. Dit wordt gemeten aan de hand van het Impact Compass Model, gebaseerd op Deens en Brits onderzoek . Hieronder vindt u de 4 dimensies en de bijhorende attributen aan de hand waarvan de impact wordt gemeten.

impact compass model.png