Doelstellingen

Dit onderzoek bestaat uit twee luiken: een grootschalig publieksonderzoek (najaar 2021) en een lokaal impactonderzoek over Corona (maart en juni 2021, vrijblijvende deelname)

Luik 1: Lokale impact Corona

Het onderzoek biedt het centrum inzicht in de impact van Corona op de eigen bezoekers van het eigen centrum.

> welke invloed is er op het gedrag van het eigen publiek

> wat verwachten zij over de toekomst rond cultuurbeleving

> wat zijn hun bezorgdheden

> hoe kan u als CC/GC hierop inspelen en een terugkomst van uw publiek faciliteren?

Het lokale karakter van de bevraging is cruciaal! Elk centrum is anders, elk publiek is anders. Betrek ook uw publiek om deze crisis gericht het hoofd te bieden in uw cultuurhuis.

Er worden 2 "Corona metingen" gehouden, zodat de evolutie goed opgevolgd kan worden. Dit Corona luik is gratis voor alle centra die deelnemen aan het publieksonderzoek.

 

Het eerste luik biedt de Vlaamse cultuurcentra een tool aan om de impact van Corona op de werking te meten: vandaag en in de toekomst. Het onderzoek bevraagt de gebruikers, afhakers en niet gebruikers

Tevens zal (wanneer de corona crisis een einde heeft genomen) het tweede luik de centra die niet deelnamen aan het vorige onderzoek, de kans bieden om een eerste gebruikersbevraging te organiseren om zo inzichten te verwerven over hun bezoekers, infrastructuur, ..

De centra die aan het vorige onderzoek deelnamen zullen de evolutie kunnen meten t.a.v. hun resultaten van het vorige onderzoek. Hebben de inspanningen hun vruchten afgeworpen? Zijn er toch nog verbeterpunten mogelijk?

Methode

 • Via een online bevraging worden de bezoekers en afhakers bevraagd. Ook afhakers of niet-bezoekers kunnen bereikt worden.

 • De vragenlijst kan door de centra verspreid worden via verschillende kanalen: ticketbestellers, mailings, nieuwsberichten, website, sociale media, ... Het project team begeleidt de centra hierin.

 • De vragenlijst wordt volledig gepersonaliseerd voor uw centrum. Zo worden enkel relevante vragen gesteld aan uw bezoekers. 
   

 • U heeft ook de mogelijkheid om tot 10 eigen vragen toe te voegen aan het onderzoek, zodat lokaal unieke zaken mee opgenomen kunnen worden.

Timing

 • Op korte termijn wordt de impact van Corona gemeten: in maart en juni 2021 worden 2 peilingen georganiseerd.

  > Zo heeft uw centrum tijdig de nodige inzichten om in 2021 zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden van de bezoeker en hen maximaal terug naar het centrum te krijgen wanneer dit terug kan.

  > Er is vooruitzicht naar beterschap en het terug toelaten van bezoekers in de centra. Maar Corona zal nog lange tijd deel uitmaken van het culturele leven. Een ideaal moment dus om de eigen bezoeker te betrekken bij de lokale werking.

 • In het najaar van 2021 wordt het uitgebreide publieksonderzoek georganiseerd over alle relevante domeinen. Indien Corona hiertoe zou dwingen, kan dit onderzoek uitgesteld worden.

 • U kan uw centrum inschrijven voor het onderzoek tot eind april 2021. Uw deelname aan het onderzoek bevestigen kan  via deze link

​​

Luik 2

Luik 2: Grootschalig Publieksonderzoek 2021

Zeker in woelige tijden is het cruciaal om de vinger aan de pols te houden van de bezoeker... 

In het najaar van 2021* wordt daarom een nieuw grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra. 

De partners die het onderzoek aanbieden, organiseerden ook de eerdere grootschalige publieksonderzoeken in 2013 en 2018. (i.s.m. VVC)

Deelnemende centra kunnen hun publiek bevragen en betrekken, en zullen inzicht krijgen in alle relevante domeinen:

> profiel van de bezoeker

> beleving in het centrum

> evaluatie van het aanbod

> infrastructuur en omkadering

> communicatie

> ... ... ...

Centra zullen zich (anoniem) kunnen benchmarken met vergelijkbare 'peers' en met de Vlaamse resultaten. Naast het persoonlijke individuele rapport, wordt ook een overkoepelend Vlaamse analyse gemaakt om de grote trends vast te stellen.

Na afloop van het onderzoek wordt een workshop 'aan de slag met de resultaten' aangeboden.

* De timing is onderhevig aan het verdere verloop van de Corona crisis en zal in elk geval op een logisch en relevant moment ingepland worden.

Resultaten

 • Per luik krijgt u een persoonlijk en individueel rapport met praktisch inzetbare resultaten.
  > U ontvangt 2 individuele rapporten over het Corona onderzoek (1 in februari, 1 in mei)
  > U ontvangt 1 individueel rapport over het uitgebreide bezoekersonderzoek

 • De individuele rapporten laten u eveneens toe om de resultaten van uw centrum anoniem te vergelijken met gelijkaardige centra of cultuurhuizen en met de Vlaamse resultaten ​
   

 • Een Vlaams overkoepelend rapport gaat in op de algemene trends en evoluties over alle centra heen

De individuele resultaten en rapporten worden enkel aan het centrum bezorgd en blijven verder anoniem.

Bijdrage

Dankzij de grote schaal en het unieke partnership waarmee dit onderzoek georganiseerd wordt, kan de kostprijs van het onderzoek laag gehouden worden. Voor de prijszetting hanteren we de volgende indeling op basis van de inwonersaantallen van de stad of gemeente waarin het Cultuurhuis zich bevindt: 

Gemeente < 10K inwoners € 850​

Gemeente < 30K inwoners: € 900

Stad / Gemeente > 30K inwoners: € 975 

Regionale Stad / Gemeente > 40K inwoners: € 1025

Centrumsteden: € 1100

(Prijzen exclusief 21% BTW)

De kostprijs kan betaald worden in 2021 of 2022, of gespreid worden over deze jaren (50%/50%)

In geval uw centrum filialen of bijhuizen heeft, maken zij automatisch deel uit van het onderzoek en zullen hun resultaten mee opgenomen worden in het individueel rapport voor uw centrum. Wenst u echter een apart rapport per filiaal? Dat kan. 

Laat in dat geval iets weten aan het project team via info@lmov.be of het contactformulier op deze website.