Wie mag de bevraging invullen?

Voor de publieksbevraging in het voorjaar van 2022 jaar mogen alle ticketbestellers, afhakers, bezoekers en niet bezoekers van uw cultuurhuis de bevraging invullen. Er mag dan ook (indien gewenst) algemeen vanuit de stad of gemeente gecommuniceerd worden.

De vragenlijst wordt dynamisch opgesteld zodat elk profiel van respondenten de relevante vragen krijgt.

Hoe verloopt het contacteren van de respondenten?

Om een sterke respons te bekomen en tevens een positieve boodschap vanuit het centrum uit te dragen,  wordt aangeraden dat u in eerste instantie zelf communiceert naar bezoekers en ticketbestellers. Dit kan via directe e-mails, nieuwsbrieven, website, social media en andere. Hiervoor worden de nodige materialen en adviezen ter ondersteuning voorzien door het project team.

Ook niet-bezoekers of afhakers kunnen mee bevraagd worden. Dit kan door bijvoorbeeld de stad of gemeente ook te laten communiceren over het onderzoek. In de bevraging zullen deze respondenten automatisch de voor hen relevante te zien krijgen.

De combinatie van deze communicatiekanalen heeft in meerdere onderzoeken in het verleden haar succes reeds bewezen.

Een bibliotheekonderzoek en een onderzoek in de Cultuurhuizen samen, hoe werkt dat?

Het grootschalige publieksonderzoek bij de Bilbiotheken en Cultuurhuizen zijn twee aparte volwaardige onderzoeken. Zij worden gelijktijdig gevoerd, wat als groot voordeel heeft dat afhakers en niet-bezoekers van beide groepen extra bereikt kunnen worden. Er zal ook een zicht komen op het crossgebruik tussen bib en cultuurhuis, en op de culture mobiliteit in de gemeente of stad in het algemeen.

 

Concreet zullen zowel bibliotheken als cultuurhuizen hun leden en bezoekers aanspreken om deel te nemen aan hun bevraging. In steden en gemeenten waar zowel bib als cultuurhuis deelnemen, zullen niet-gebruikers en afhakers van de bibliotheek bijkomend mee bevraagd worden in het onderzoek van het cultuurhuis, en omgekeerd. Zo ontstaat er een kruisbestuiving tussen beide onderzoeken. Deze methode werd ook toegepast in het onderzoek in 2013, waar in totaal toen meer dan 90.000 Vlamingen bereikt werden. 

 

Heeft u verdere vragen hierover? Contacteer het onderzoeksteam via dit formulier.

Gaan we voldoende respondenten bereiken voor de bevraging?

Het onderzoek omvat een uitgebreide bevraging bij de leden, afhakers en niet-gebruikers (kinderen en jongeren zullen ook opgenomen worden in het onderzoek). Dit zal pas in het voorjaar van 2022 georganiseerd worden. Het doel is om al een tijdje terug te kunnen spreken van een "normale" werking om een evenwichtige bevraging te kunnen doen. Hier zullen we aanraden om zoveel mogelijk mensen aan te spreken.

Is er een limiet op het aantal ondernemers dat kan deelnemen aan de bevraging?

Nee, er is geen limiet, en er zijn ook geen extra kosten verbonden aan grotere aantallen respondenten.

Hoe verloopt het personaliseren van de vragenlijst?

Na het bevestigen van uw deelname aan het onderzoek, ontvangt u een link naar een formulier om een aantal gegevens over uw centrum door te geven aan het onderzoeksteam.
Op basis hiervan personaliseren en programmeren zij uw persoonlijke enquête.

Hoe kan ik mijn persoonlijke vragen laten toevoegen?

Via hetzelfde online formulier voor het personaliseren van de vragenlijst, heeft u ook de mogelijkheid om eigen vragen door te geven aan het onderzoeksteam.

Het onderzoeksteam programmeert uw persoonlijke vragen vervolgens in uw enquête.

Anonimiteit

De resultaten per centrum worden neergeschreven in een persoonlijk individueel rapport. Dit rapport wordt enkel gedeeld met het betreffende centrum, en wordt dus aan niemand anders doorgegeven.
Het staat u uiteraard vrij om zelf naar buiten te treden met de resultaten indien gewenst.

Ook voor de respondenten die deelnemen aan de bevraging wordt de anonimiteit gegarandeerd: hun antwoorden worden anoniem verwerkt.

Veiligheid

Doordat het onderzoek online verloopt, is het uiteraard volledig in lijn met de maatregelen rond social distancing.
Online veiligheid is zeker even belangrijk: de bevragingen worden gehost op beveiligde servers, met permanent lopende back-up servers die automatisch ingezet worden in het (onwaarschijnlijke) geval van serverproblemen. 
Tevens worden alle data dagelijks automatisch 'gebackupt'.