Concert Hall
cult.png

Al 111 cultuurhuizen schreven zich reeds in voor het publieksonderzoek!

U kan zich nog inschrijven tot 14 januari  '22

Grootschalig publieksonderzoek Vlaamse Cultuurhuizen

* Grootschalig bezoekersonderzoek: de vinger aan de pols van de bezoeker - voorjaar 2022


In samenwerking met cult!, Universiteit Antwerpen, OP/TIL, Cultuurconnect en LMR

Het onderzoek in een oogopslag

Wanneer?

·     Voorjaar 2022 (feb - mei)

 

Doelgroep?

·     Gebruikers van het Cultuurhuis

·     Afhakers en niet-leden

·     Incl. Kinderen en jeugd

 

Inhoud

·     Beleving in het cultuurhuis

·     Impact van het cultuurhuis op de bezoeker (Impact Compass Model)

·     Cultuurhuis van de toekomst

·     Evaluatie van het aanbod en activiteiten

·     Infrastructuur en omkadering

·     Communicatie

·     Profiel van de bezoeker

·     Impact van het cultuurhuis op de bezoeker: Impact Compass Model

·     Net Promotor Score

·     ...

Geen impact op werklast medewerkers

 

Benchmark (anoniem) met vergelijkbare cultuurhuizen en Vlaanderen

 

Gelijktijdig onderzoek bij de Vlaamse Bibliotheken

·     Cross-gebruik & culturele mobiliteit

·     Extra bereik afhakers / niet-gebruikers

 

Budget kan gespreid worden over 2021 en 2022, of volledig opgenomen worden in 2022.

Fans in Concert

Voor elke ingevulde enquête wordt 1 m² regenwoud gered van verdwijning. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie World Land Trust. De certificaten worden na het onderzoek samen met uw rapport bezorgd.

wlt.png

In 2013 en 2018 werden grootschalige publieksonderzoeken georganiseerd in samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVC (cult!) en LMR. Deze succesvolle onderzoeken brachten heel wat praktisch inzetbare inzichten over de eigen bezoekers, afhakers en niet-bezoekers. Binnenkort is het alweer 3 jaar geleden sinds de laatste publieksbevraging. Hoog tijd voor een herhaling!

Waarom een publieksonderzoek?

Omdat het zo'n vreemde tijd is, wordt dit onderzoek pas later georganiseerd (voorjaar 2022, of wanneer Corona het toelaat). 

U leest alle details op deze pagina.